logo robin ligtvoet
Privacyverklaring Ligtvoet Personal Training

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Ligtvoet Personal Training. Wij hechten waarde aan de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website. Daarom zorgen wij ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Door gebruik te maken van onze diensten, ga je akkoord met ons privacybeleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ligtvoet Personal Training verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
Waarom we gegevens nodig hebben

Ligtvoet Personal Training verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Hoe lang we gegevens bewaren

Ligtvoet Personal Training bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van [specificeer aantal jaren] jaar voor de persoonsgegevens.

Delen met anderen

Ligtvoet Personal Training verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Ligtvoet Personal Training worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ligtvoet Personal Training gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ligtvoet Personal Training. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming sturen naar [jouw contactgegevens]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beveiliging

Ligtvoet Personal Training neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Ligtvoet Personal Training maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of andere aspecten van onze dienstverlening, verzoeken wij je om contact met ons op te nemen. We streven ernaar om samen met jou tot een oplossing te komen. Mocht dit echter niet tot het gewenste resultaat leiden, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen in het privacybeleid

Ligtvoet Personal Training behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Indien je vragen hebt over het privacybeleid van Ligtvoet Personal Training, dan kun je contact met ons opnemen via het contactformulier.